text=#000000
bg=#ffffff
alpha=0.5
margin = 150
Alumnus aan het woord: Goof Claessen


Alumnus/alumna aan het woord. In deze rubriek vertelt een alumnus of alumna over zijn/haar studietijd in Nijmegen en reflecteert kort op het thema van deze editie.

Alumnus aan het woord: Goof Claessen

Een veelzijdige studie zocht hij. Daarom koos Goof Claessen (43) in de jaren negentig voor bestuurs- en beleidswetenschappen [inmiddels Faculteit der Managementwetenschappen, red.], met als specialisatie bedrijfskunde. Als projectmanager bij de Radboudumc Health Academy geeft hij nu de laatste wetenschappelijke inzichten door aan de medische praktijk. Zijn bedrijfskundige bril helpt hem daarbij.

“Het brede karakter van bestuurs- en beleidswetenschappen sprak me meteen aan. Als student maakte je kennis met allerlei vakgebieden: politicologie, planologie, economie, milieuwetenschappen en bedrijfskunde. Bovendien zorgde het probleemgestuurd onderwijs ervoor dat je veel samenwerkte en oog moest hebben voor ieders rol in een team. Zulke aspecten hebben me altijd geboeid.”

Waar lopen professionals tegenaan en hoe kunnen we hen het beste helpen?

De keuze voor de Radboud Universiteit was snel gemaakt. “Voor een jongen uit midden-Limburg is Nijmegen een grote stad, maar toch veilig en herkenbaar. Ik heb ook gekeken in Eindhoven en Rotterdam, maar vond de studies daar te technisch of te economisch. Mijn interesse lag niet bij harde cijfers, maar juist bij de andere aspecten van bedrijfskunde: wat maakt een organisatie succesvol en hoe werken mensen optimaal samen?”

Leven lang leren Na verschillende functies in de trainings- en advieswereld ontwikkelt Claessen nu opleidingen voor de Radboudumc Health Academy. “Bij ons komt alles samen wat te maken heeft met een leven lang leren. Per jaar ontvangen we ongeveer 17.000 cursisten: artsen, verpleegkundigen en andere medische professionals. Voor hen ontwikkelen we bij- en nascholingen, zodat ze op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied.”

Het ontwikkelen van opleidingen begint met gesprekken voeren met zowel aanstaande cursisten als opdrachtgevers, bijvoorbeeld beroepsverenigingen. “Samen kijken we waar behoefte aan is. Waar lopen professionals tegenaan en hoe kunnen we hen het beste helpen? We werken met ontwikkelteams waarin ook patiënten vertegenwoordigd zijn.”

Volgens Claessen willen medische professionals zich steeds breder ontwikkelen. “We werken bijvoorbeeld aan een pilot voor artsen in opleiding (aio’s) die niet alleen belangstelling hebben voor medische verdieping, maar ook willen leren over samenwerking, kwaliteit en bedrijfskundige theorieën als projectmatig werken. In ons aanbod krijgen cursisten de ultieme coaching: we laten patiënten feedback geven op het gedrag van de aio’s.”

Omzwervingen Claessen werkt nog op een andere manier aan kennisverspreiding. Sinds een jaar of twee is hij actief in het Coachcafé van de Faculteit der Managementwetenschappen. “In een informele setting gaan alumni zoals ik in gesprek met ouderejaarsstudenten en net afgestudeerden. Drie vragen staan centraal: waar ben je goed in, waar droom je van en wat kun je vanaf morgen doen om een stapje dichter bij die droom te komen?”

Die vragen heeft Claessen zichzelf als student nooit gesteld, “terwijl ik daar wel behoefte aan had. Gevolg is dat ik nogal wat omzwervingen heb gemaakt na mijn studie. Als coach probeer ik anderen daarvoor te behoeden. Daarnaast wil ik tips geven over wat je al tijdens je studie kunt doen om gerichter op je doel af te gaan.”

Handschoen Terugkijkend op zijn studie roemt Claessen vooral de brede aanpak die hem vanaf het begin al trok. “Ik ben geen inhoudelijk specialist geworden, maar mijn generalistische aanleg is verder versterkt. Ik heb geleerd structuren in organisaties snel te doorzien en te kijken naar processen: wat gebeurt er in een organisatie, hoe gaan mensen met elkaar om, wat kan er beter? Daar heb ik in mijn werk nog steeds profijt van.”

Wel vond hij het jammer dat hij als student weinig zicht had op de praktijk. “Dat verwijt ik mezelf ook: ik heb nooit de handschoen opgepakt om bijvoorbeeld bestuurs- of vrijwilligerswerk in mijn vakgebied te gaan doen. Tijdens mijn bijdrage aan het Coachcafé probeer ik het belang daarvan te benadrukken.”/MvZ


Radboudumc Health Academy
Coachcafé Managementwetenschappen
Goof Claessen op LinkedIn
Goof Claessen op Twitter