text=#000000
bg=#ffffff
alpha=0.5
margin = 150
Indruk maken met een goed verhaal


Indruk maken met een goed verhaal

Zij is vice-decaan onderzoek van de Faculteit der Managementwetenschappen, hij directeur van Radboud Innovation. Sandra van Thiel en Bram Bregman kennen elkaar nog niet zo lang, maar trekken moeiteloos elkaars lijnen door in een gesprek over valorisatie. Of liever: over de impact van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Van Thiel.jpg

Sandra van Thiel

Bregman.jpg

Bram Bregman

De relevantie van wetenschappelijk onderzoek kun je onder meer aflezen aan de impact ervan op de samenleving. Maar vraag Sandra van Thiel en Bram Bregman niet om die impact uit te drukken in aantallen patenten, publicaties en media-optredens. “Stel, ik heb honderd patenten geregistreerd”, suggereert Van Thiel. “Ben ik dan goed bezig? Bepalen die hoe belangrijk mijn onderzoek is? Misschien worden 98 van die patenten wel helemaal niet benut.” Bregman: “Ik heb hierover vanmorgen nog gediscussieerd met Het Financieele Dagblad. De journaliste wilde cijfers horen. Die heb ik haar niet gegeven. Ik werk graag mee aan een verhaal over valorisatie, maar dan wil ik het hebben over verhaallijnen. Daar kunnen best cijfers in genoemd worden, maar als onderdeel van de verhaallijn. Want daar gaat het om.”

Dwarsverbanden leggen Universiteiten hebben drie kerntaken: het geven van onderwijs, het doen van onderzoek en valorisatie – het toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis voor de maatschappij. “Het uitdragen van onze kennis is een vast onderdeel van ons werk, maar we zijn er niet allemaal even bedreven in”, zegt vice-decaan onderzoek Van Thiel, die ook hoogleraar Bestuurskunde is. “We mogen ons werk wel wat meer in de kijker spelen. Dat is een vak apart; daar kunnen we wel wat hulp bij gebruiken.”

Niet alles van waarde is in cijfers te vangen

Radboud Innovation staat onderzoekers van alle faculteiten bij om hun inzichten op de juiste manier bij de juiste partijen onder de aandacht te brengen. Bregman is er sinds 1 februari van dit jaar directeur, een functie die hij combineert met zijn aanstelling als bijzonder hoogleraar Duurzaamheid en klimaat bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. “Ik wil de onderlinge afstand tot de faculteiten verkleinen. Radboud Innovation is nu gevestigd aan de rand van de campus, maar idealiter zitten we op een plek die meer uitdaagt tot interactie; waar mensen elkaar als vanzelf vinden en met hun vragen aankloppen. Ik wil verbinden en dwarsverbanden leggen. Er wordt hier zo veel mooi onderzoek gedaan, maar men weet nog te weinig waar een ander mee bezig is of hoe dit met de buitenwereld verbonden kan worden.”

Investeren in samenwerking Van Thiel geeft het voorbeeld van vragenlijsten die na afloop van een onderzoek op de plank blijven liggen. “Die vragenlijsten kunnen van waarde zijn voor externe partijen, maar zij weten doorgaans niet van het bestaan ervan. En zelf gaan we er de boer niet mee op, omdat we alweer druk zijn met nieuw onderzoek. Radboud Innovation kan ons helpen bekendheid te geven aan wat we in huis hebben. Een andere belangrijke bijdrage zie ik in het investeren in samenwerkingsrelaties met het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. Die zijn belangrijk voor onze affiniteit met wat er speelt in de samenleving en voor al het andere wat zo’n netwerk voortbrengt: stageplaatsen voor studenten, vacatures voor pas afgestudeerden, kandidaten voor post-initieel onderwijs; ook via die wegen brengen we kennis naar de maatschappij. Daarnaast zijn deze samenwerkingsrelaties van belang voor het binnenhalen van private geldstromen voor onderzoek.”

Verhalen vertellen Terug nu naar de verhaallijnen van Bregman. “Valorisatie gaat niet over cijfers”, zegt hij opnieuw. “Je kunt cijferlijstjes maken, een opsomming geven van aantallen promoties, wetenschappelijke artikelen en subsidies, maar daarmee impliceer je dat je zaken kunt vergelijken die niet met elkaar te vergelijken zijn. Zoals Sandra al zei: wat zegt het aantal patenten nou precies? De waarde van opleiding en onderzoek en de impact daarvan op de samenleving is niet in cijfers alleen te vangen.”

Van Thiel: “Ik weet dat een aantal passages uit een rapport van mij bijna letterlijk zijn opgenomen in Nederlandse wetgeving. Zonder naamsvermelding, maar als ik die teksten door de plagiaatscanner haal, wordt duidelijk dat ik de bron ben. Dat doe ik natuurlijk niet. Wat heb ik daaraan? Is mijn onderzoek dan ineens meer waard? Nee. Ik heb invloed op bepaalde ontwikkelingen in de samenleving. Die impact is kwalitatief, niet zozeer kwantitatief. Ik ben het helemaal eens met Bram: we moeten verhalen vertellen en voorbeelden laten zien.”

Noemenswaardig Wat vinden zij zelf een goed verhaal? Van Thiel noemt de toekomstscenario’s die hoogleraren Methoden Etienne Rouwette en Vincent Marchau hebben uitgewerkt voor de gemeente Nijmegen. Doel was inzicht te krijgen in de vraag of de gemeente het juiste doet voor 2035. De toekomst is weliswaar niet te voorspellen, maar met de uitgewerkte scenario’s wel uitvoerig te verkennen, wat het de gemeente mogelijk maakt beslissingen af te wegen aan verschillende realistische langetermijnperspectieven.

Bregman sluit af met een noemenswaardig resultaat van zijn eigen club. “Radboud Innovation ondersteunt onderzoekers bij hun aanvraag voor een persoonlijke subsidie. “We helpen hen hun verhaal zo goed mogelijk te onderbouwen en zo helder en aantrekkelijk mogelijk te presenteren. Met succes. Elke onderzoeker die wij tot nog toe begeleid hebben, komt verder dan de onderzoekers die geen begeleiding hebben gehad. Dat zeg ik niet uit borstklopperij, maar om aan te duiden dat we de impact van al het prachtige werk dat hier verricht wordt met een beetje hulp flink kunnen vergroten.”/JvdB

Kennis in beeld
Wetenschappers ontwikkelen kennis, ideeën en uitvindingen die van grote economische en maatschappelijke waarde zijn voor de samenleving. Kijk bijvoorbeeld eens naar de verzameling opzienbarende en baanbrekende projecten van Radboud-onderzoekers op de website van de vereniging van universiteiten, VSNU.

Op de website van de Universiteit van Nederland kunt u interessante colleges volgen van een groot aantal Nederlandse wetenschappers, onder wie uiteraard ook een aantal Radboudianen. Zo legt hoogleraar Economische theorie en economisch beleid Esther Mirjam-Sent uit waarom we allemaal vaak domme financiële keuzes maken en zet hoogleraar Internationale betrekkingen Bert-Jan Verbeek uiteen waarom er altijd oorlog zal zijn. Hoogleraar Sociale cognitie, tevens de nieuwe voorzitter van het college van bestuur van de Radboud Universiteit Daniël Wigiboldus geeft onder meer antwoord op de vraag waarom we ons oordeel over iemand al binnen één seconde klaar hebben.

Meer informatie over al het onderzoek dat op dit moment aan de Radboud Universiteit uitgevoerd wordt, leest u op de RU-website. Voor het onderzoek van de Faculteit der Managementwetenschappen gaat u naar: www.ru.nl/fm/onderzoek.


Radboud-pagina Sandra van Thiel
Sandra van Thiel op LinkedIn
Radboud-pagina Bram Bregman
Bram Bregman op LinkedIn
Bram Bregman op Twitter
Website van Institute for Management Research (IMR)
Website van Radboud Innovation
De kracht van kennis. Hoe universiteiten wetenschap toepassen - publicatie van VSNU (pdf)