text=#000000
bg=#ffffff
alpha=0.5
margin = 150


Velo-city brengt fietswereld naar Gelderland

Tussen 13 en 16 juni komen ten minste 1.500 ambtenaren, beleidsmakers, milieudeskundigen en fietsfanaten uit meer dan tachtig landen naar de regio Arnhem-Nijmegen voor Velo-city 2017. Deze wereldwijde conferentie heeft als doel het fietsen voor dagelijks gebruik en recreatie te bevorderen. Wetenschappers grijpen de gelegenheid aan om allerlei fietsonderzoek te bespreken.

Augustijn.jpg

Reindert Augustijn

Krizek.jpg

Kevin Krizek

“Ik geloof in fietsen”, lacht Reindert Augustijn. “Nederlandse kinderen fietsen samen naar school en lijken gelukkiger dan andere kinderen. Ik weet niet of het fietsen daarbij een rol speelt, maar het helpt vast. Fietsen verbreedt je horizon, ontspant en brengt je in contact met anderen. De ontroerendste verhalen die je tijdens Velo-city zult horen, komen van vrouwen uit ontwikkelingslanden. Voor hen is fietsen de weg naar vrijheid en onafhankelijkheid.”

Fietsen is in Nederland zo gewoon dat er nauwelijks onderzoek naar wordt gedaan

Augustijn is een van de drijvende krachten achter Velo-city, een vierdaagse conferentie die zichzelf ‘de wereldwijde fietstop’ noemt. Het is een initiatief van de European Cyclists’ Federation en wordt sinds 1980 regelmatig georganiseerd. Als verkeer- en vervoermanager was Augustijn actief betrokken bij de campagne om Velo-city naar de stadsregio Arnhem-Nijmegen te halen. “Op 19 december 2014 kreeg ik een telefoontje dat Velo-city aan ons was toegewezen. Op precies dezelfde dag besloot de Eerste Kamer de stadsregio’s op te heffen. Daarom organiseren nu de twee steden, Arnhem en Nijmegen, het evenement.”

Fietsprofessor Tijdens de campagne merkte Augustijn dat de fietsinfrastructuur in de regio uitstekend is en dat er tal van zakelijke activiteiten rondom het fietsen zijn, zoals de fabrieken van Koninklijke Gazelle en Sparta en het Dutch Bicycle Centre, een verzameling kleine bedrijven in Nijmegen. Wat ontbrak, was onderzoek naar fietsen. “Natuurlijk hebben we gekeken bij kennisinstituten als de Radboud Universiteit. Maar fietsen is in Nederland zo gewoon dat er nauwelijks onderzoek naar wordt gedaan.”

De stadsregio en de universiteit besloten dat het een goed idee zou zijn om een ‘fietsprofessor’ aan te stellen en nodigden Kevin Krizek uit van de University of Colorado Boulder. Hij doet wereldwijd onderzoek naar stadsontwerp en verkeersoplossingen, waarbij hij de nadruk legt op toegankelijkheid en fietsen. In 2014 kreeg hij een leerstoel als visiting professor of cycling in changing urban regions aan de Faculteit der Managementwetenschappen.

Fietsen werkt als het zin heeft, zegt Krizek. “Er zijn misschien wel 25 redenen waarom fietsen hier zo populair is: Nederland is vlak en dichtbevolkt, transportkosten zijn hoog en fietsen is goedkoop. Maar haal één stukje weg en de puzzel stort in. Ik probeer laag voor laag af te pellen om te zien wat wel en wat niet werkt. En hoe toepasbaar de fietssuccessen van hier in andere omstandigheden zijn.”

Relatief jong Een van Krizeks taken is het organiseren van een wetenschappelijk symposium op de dag vóór Velo-city. “Het idee is om wetenschappers met kennis over of belangstelling voor fietsen samen te brengen. We hebben vijf onderzoeksvelden gedefinieerd: planning, engineering, gezondheid, economie en logistiek. Er komen meer dan 140 deelnemers. Zij zullen meer dan 75 onderzoeksbijdragen uit twintig verschillende landen bespreken en de waarde ervan proberen te bewijzen of juist weerleggen.”

Het symposium heeft ten minste drie doelstellingen. “Ten eerste om bewustzijn te kweken dat we het niet altijd eens zijn over de beste oplossing”, zegt Krizek. “Het tweede doel is om te testen hoe gedegen het bestaande fietsonderzoek is. Want anders dan bijvoorbeeld natuurkunde is het onderzoek naar fietsen relatief jong. Het derde doel is om te bepalen welke vormen van gedegen fietskennis we hebben en hoe we die kunnen omzetten in actie.”

KennisbehoeftenOverheden en beleidsmakers kunnen veel van het fietsonderzoek leren. Maar omgekeerd ook, zegt Krizek. “Wetenschappers staan erom bekend dat ze oplossingen bedenken voor niet-bestaande problemen. Het is belangrijk om de dialoog aan te gaan zodat wetenschappers gemotiveerd en geïnteresseerd raken om toegepast onderzoek te doen. Daar moeten we voortdurend aandacht aan besteden.”

Volgens Krizek is het wetenschappelijk symposium geslaagd als het de deelnemers een stap dichter bij de ‘waarheid met een hoofdletter W’ brengt. “Reindert zegt dat hij in fietsen gelooft, maar hoe weten we of zijn beweringen waar zijn? En als ze hier waar zijn, zijn ze dat elders dan ook? In zulke vragen willen we ons verdiepen. We willen begrip kweken voor verschillende visies en de kennisbehoeften én manieren om die te bestuderen in kaart brengen. De positieve feedback-cirkel tussen het begrijpen en verfijnen van de bestaande kennis enerzijds en het in kaart brengen van de kennisbehoeften anderzijds is hét kenmerk van dit symposium.”

Voor Augustijn is Velo-city al een succes nog voor het is begonnen “omdat er verschillende bewegingen zijn gestart. Niet alleen qua kennis, maar ook op het gebied van samenwerking tussen universiteiten. Mensen uit de hele wereld komen samen in fietsland nummer één. Ze zullen zien dat wij in Nederland de wijsheid niet in pacht hebben. We kunnen veel laten zien, maar ook veel leren. Hopelijk kunnen we politici, onderzoekers en ambtenaren stimuleren om samen te werken. Er zijn zoveel initiatieven en fietsonderzoek is de laatste jaren zo populair geworden dat ik er zeker van ben dat het wiel zal blijven draaien.”/MvZ


Officiële website Velo-city
Velo-city op Twitter
Website Kevin Krizek
Kevin Krizek op LinkedIn
Reindert Augustijn op LinkedIn