text=#000000
bg=#ffffff
alpha=0.5
margin = 150
Wie niet meebeweegt, raakt achterop


Wie niet meebeweegt, raakt achterop

De Radboud Management Academy (RMa) stelt afgestudeerde hbo’ers en academici in staat om zich te blijven ontwikkelen en hun vakgebied ook vanuit een ander perspectief te aanschouwen. “Een ander perspectief leidt tot anders organiseren. Slimmer, efficiënter en duurzamer”, zegt Erik Lazeroms, zakelijk directeur van de business school van de Faculteit der Managementwetenschappen.

Lazeroms.jpg

Erik Lazeroms

Afstuderen is niet hetzelfde als ‘klaar zijn met studeren’. Veel mensen blijven op zoek naar verbreding en verdieping, naar persoonlijke en professionele ontwikkeling. Waarom is life long learning zo belangrijk?

“De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo en stelt andere en hogere eisen aan werknemers. Wie niet meebeweegt, loopt het risico achterop te raken; dat geldt ook voor hogeropgeleiden. Het is belangrijk om je kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen, die te delen met vakgenoten en je blikveld te vergroten door over de grens van je eigen sector heen te kijken.

De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo en stelt andere eisen aan werknemers; je moet je blijven ontwikkelen

Kijk naar de versnelling in digitalisering. Die gaat nog heel veel impact hebben. Bepaald werk dat nu nog door mensenhanden gedaan wordt, wordt straks volledig geautomatiseerd en digitaal afgehandeld. Je ziet dat al in de bankwereld. Veel werknemers komen op straat te staan; hun competenties voldoen niet meer of zijn overbodig geworden. Dat is in de eerste plaats zorgelijk voor die mensen, maar het vraagt ook om aanpassingsvermogen van die organisaties; om een andere inrichting van de werkprocessen. Welke vragen brengt dat met zich mee? Welke oplossingen zijn daarvoor te bedenken? Dat komt aan de orde in onze opleidingen.”

De onderscheidende factor in het opleidingsaanbod van de RMa is het sociaal-organisatorisch perspectief op de bedrijfskunde. Wat is dat?

“Vooropgesteld: we proberen vanuit alle disciplines van de faculteit een aanbod te doen, maar vanuit onze oorsprong is ons aanbod tot op heden vooral bedrijfskundig. Wat onze avondopleiding Bedrijfskunde uniek maakt, is dat deze als enige in Nederland op een sociaal-organisatorisch perspectief op organisaties gebaseerd is; onze blik is niet puur bedrijfseconomisch. Wij besteden vooral veel aandacht aan de vraag hoe de manier waarop werkprocessen in organisaties zijn ingericht eraan bijdraagt dat die organisaties hun doelen kunnen realiseren – of dat nu zorgverlening, de verkoop van verzekeringen of de productie van auto’s is. Aan welke voorwaarden moet de inrichting van een organisatie voldoen om de samenwerking tussen mensen te stimuleren en te vereenvoudigen? Ofwel, hoe ga je om met de complexiteit in een organisatie? Als je dat scherp hebt, kun je toewerken naar de optimale inzet van talent, tijd en geld. Met als uitkomst: gemotiveerde en gezonde medewerkers, minder bureaucratie, meer ruimte voor innovatie en een renderende organisatie.

Deze manier van kijken sluit onder meer goed aan bij de ontwikkelingen van de afgelopen jaren richting meer marktwerking in de zorg; aanleiding voor de RMa om de post-master Strategische Innovatie in Cure en Care te ontwikkelen. Hoe houden we kwalitatief goede zorg toegankelijk? Hoe stellen we de patiënt écht centraal? Hoe houden we grip op de kosten? En hoe richten we de organisatie daarvoor optimaal in? Niet het zorgaanbod is leidend, maar de zorgvraag van de cliënt. De nadruk ligt niet op controle, maar op de zelfstandigheid van de professionals. Een ander perspectief leidt tot anders organiseren. Slimmer, efficiënter en duurzamer.”

De RMa biedt de post-master Psychologie van de organisatieverandering aan. Ook een kwestie van een ander perspectief?

“Zoals we vaker doen, hebben we deze opleiding ontwikkeld in samenwerking met een marktpartij. In dit geval was dat D&B, een Nijmeegs bureau voor gedragspsychologie, opgericht door de Radboud-hoogleraren Ap Dijksterhuis en Rick van Baaren. Deze post-master blijkt een schot in de roos. De derde editie zit vol, de werving voor de vierde loopt ook goed. Het inzicht is geland dat je organisatieverandering niet alleen bedrijfskundig kunt benaderen, maar dat ook gedragspsychologische aspecten een grote rol spelen. Als je weet wat mensen beweegt, kun je ze makkelijker meenemen in een veranderingstraject.”

“Ook de leergang Business Data Scientist is een mooi voorbeeld van hoe we samen met een externe partner – consultancybureau Business & Decision –, kennis creëren voor de wereld van nu. In organisaties en bedrijven gaan ontiegelijke hoeveelheden data om. Gegevens die, als ze op de juiste manier ontsloten en geanalyseerd worden, van onschatbare waarde kunnen zijn. Wat die juiste manier is, is voor veel bedrijven echter nog volstrekt onduidelijk. Bovendien kijken data-analisten vanuit informatiekundig perspectief naar al die informatie, terwijl bijvoorbeeld de marketingmanagers die de waarde ervan moeten zien te verzilveren, door een bedrijfskundige bril naar de data kijken. De leergang Business Data Scientist verbindt die twee perspectieven.”

Wie zijn eigenlijk de cursisten van de RMa?

“Deelnemers aan onze opleidingen zijn werkzaam over de volle breedte van de arbeidsmarkt –gezondheidszorg, overheid, financiële sector, ICT, consultancy, verzekeringswezen, noem maar op – en komen uit heel Nederland. Ons bereik is groot. Onze cursisten komen naar de RMa om kennis op te doen voor zichzelf, maar ook om met die kennis een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van hun eigen organisatie. Ze leren daarbij niet alleen van onze docenten, maar ook veel van elkaar. Elke deelnemer brengt immers casussen mee uit zijn of haar praktijk. Daarvan leren onze docenten ook weer veel. Kennis die ze bijvoorbeeld weer kunnen gebruiken in het onderwijs aan reguliere studenten.”

Creating knowledge for society– de missie van de faculteit – is dus een interactief proces.

“Zeker. Die wederkerige kennisuitwisseling staat centraal in al onze opleidingen en cursussen. Zo houden wij ook voeling met wat er speelt in de samenleving, wat ons helpt het opleidingsaanbod van de RMa actueel en relevant te houden. Bovendien vormt elke deelnemer een ingang tot zijn of haar organisatie en werkveld. Met achttienhonderd alumni heeft de RMa een uitgebreid netwerk. Regelmatig wordt dat ingezet voor bijvoorbeeld het werven van deelnemers aan het onderzoek van medewerkers van de faculteit of voor stages. Wij brengen niet alleen kennis, er is sprake van een zeer waardevolle uitwisseling.”

Behalve opleidingen organiseert de RMa ook lezingen: Lectures on Healthcare en Trending Topics. Bekijk het volledige RMa-aanbod op: www.ru.nl/rma.

De Radboud Management Academy (RMa)
De RMa ging in 1991 van start als ABK, Academie voor Bestuurs- en Bedrijfswetenschappelijke Kennis. De eerste jaren was de Avondopleiding Bedrijfskunde de enige opleiding die werd aangeboden. Vanaf 2003 is het aanbod uitgebreid met kortdurende leergangen en post-masters. Tot nog toe volgden ruim achttienhonderd deelnemers een opleiding bij de RMa. Momenteel zitten er honderdvijftig cursisten in de RMa-collegebanken. De academie heeft tien medewerkers en circa veertig (freelance) docenten. Erik Lazeroms is er sinds 2003 directeur.


Website van de RMa
Video’s van de lezingenreeks Lectures on Healthcare
Artikel over de leergang Big Data Scientist
Radboud-pagina Erik Lazeroms
Erik Lazeroms op LinkedIn