text=#000000
bg=#ffffff
alpha=0.5
margin = 150
Elinor Ostrom


Elinor Ostrom

Het nieuwe gebouw voor de Faculteit der Managementwetenschappen is vernoemd naar Elinor Ostrom. Bij wie die naam niet meteen een belletje doet rinkelen: Elinor Claire Awan Ostrom was een Amerikaanse politicoloog (1933-2012). In 2009 ontving zij als eerste vrouw de Nobelprijs voor de Economie voor haar onderzoek naar Common Pool Resources, ofwel gemeenschappelijke middelen.

Elinor_Ostrom.jpg

Elinor Ostrom

Het werk van Ostrom staat symbool voor de maatschappelijke impact van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek

Gemeenschappelijke hulpbronnen In een notendop: waar de beroemde Tragedy of the Commons-theorie ervan uitgaat dat gemeenschappelijk gebruik van goederen leidt tot verwaarlozing en overbenutting – bekende voorbeelden van zulke tragedies zijn overbevissing en luchtvervuiling – toont Ostrom aan dat mensen met effectieve vormen van lokaal beheer wel degelijk in staat zijn om op een fatsoenlijke, duurzame, maatschappelijk verantwoorde manier uit dezelfde vijver te vissen. Het door haar ontwikkelde Institutional Analysis and Development- framework is relevant voor het onderzoek naar instituties en duurzaam beheer van gemeenschappelijke hulpbronnen en voor alternatieven voor privatisering of nationalisering.

Hoogleraar Bestuurskunde en vice-decaan onderzoek Sandra van Thiel is blij met de keuze voor de naam Elinor Ostrom. “Wetenschappers in uiteenlopende vakgebieden bouwen voort op haar inzichten; haar theorie is multidisciplinair inzetbaar. Dat past bij onze faculteit. Wij stimuleren onze studenten en onderzoekers om over de grenzen van hun vakgebied heen te kijken, elkaar op te zoeken, kennis te delen en samen te werken. Wist je overigens dat dit gebouw het eerste van de hele Radboud Universiteit is met een vrouwennaam?”

Gelijke kansen voor vrouwen en mannen Vicevoorzitter van het college van bestuur Wilma de Koning: “Met de keuze voor deze naam benadrukt de universiteit het belang van gelijke kansen voor vrouwen en mannen.” Ostrom werd op jonge leeftijd uitgesloten van een economie-opleiding, nadat ze op de middelbare school geen wiskunde mocht volgen. Decaan Paul Hendriks: ”Het werk van Ostrom staat symbool voor de maatschappelijke impact van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Haar werk wordt gezien als blijvend relevant voor discussies over duurzaam beheer van grondstoffen en de toekomst van de planeet.”

Elinor Ostrom was hoogleraar aan de Indiana University in Bloomington (VS). Samen met haar echtgenoot Vincent Ostrom richtte zij in 1973 de Workshop in Political Theory and Policy Analysis aan deze universiteit op.


Officiële site Nobelprijs
Elinor Ostrom op wikipedia